Antalya Kadin Girisimi Kooperatifi

Organik Urunler

Antalya Kadin Girisim Kooperatifi

Kadınların doğal yaşam tarzına uygun organik ürünlerimizle daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunun.

images

Eristelerimiz

 

5 cesit eristelerimiz

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen Eriştelerdir. Katkı Maddesi içermez.

Meyve Kurularimiz

 

5  cesit meyve kurularimiz

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen elma kurularıdır. Katkı maddesi içermez.

Sirkelerimiz

Donemsel olarak uretilen sirkelerimiz

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen sirkelerdir. Katkı maddesi içermez.

Meyve Ozlerimiz

Donemsel olarak uretilen meyve ozlerimiz

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen meyve ozleridir. Katkı maddesi içermez.

Organik urunler

Kadin Kooperatifleri

Kadın girişimci kooperatifleri, kadınların ekonomik güçlerini artırmak, iş fırsatları yaratmak ve sosyal değişimi desteklemek amacıyla kurulan kooperatiflerdir. Bu kooperatifler, kadınların ortaklaşa çalışarak kendi işlerini kurmalarını, üretim yapmalarını veya hizmet sunmalarını sağlar. Kadın girişimci kooperatifleri, işbirliği ve dayanışma prensiplerine dayanır. Bu kooperatiflerde kadınlar, karar alma süreçlerine eşit şekilde katılır, işlerini yönetir ve kârlarını paylaşırlar. Aynı zamanda, kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerine ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine yardımcı olurlar. Kadın girişimci kooperatifleri, kadınların sosyal ve ekonomik statülerini iyileştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eder. Bu kooperatifler, kadınların güçlenmesini sağlayarak toplumun genel refahını artırır ve sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Ayrıca, kadın girişimci kooperatifleri, kadınların kolektif olarak seslerini duyurmalarını ve toplumda daha fazla görünürlük kazanmalarını sağlar.

Kadın Girişim Kooperatiflerinin Sürdürülebilir Dünyaya Katkısı

Kadın girişimciler, toplumsal dönüşümün öncüleri olarak önemli bir role sahiptir. Kadın girişim kooperatifleri, hem ekonomik güçlerini artırmak hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak için bir araya gelen kadınların oluşturduğu değerli topluluklardır. Bu kooperatifler, doğal kaynakları korumak, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve toplulukları güçlendirmek gibi hedefleriyle sürdürülebilir bir dünyaya büyük katkılar sağlamaktadır.

  1. Ekolojik Sürdürülebilirlik: Kadın girişim kooperatifleri, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik eden ve çevresel etkileri azaltan sürdürülebilir uygulamalara odaklanır. Organik tarım, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, atık azaltma ve geri dönüşüm gibi yöntemlerle çevre dostu iş modellerini benimserler. Bu sayede, kadın girişimciler hem kendi işletmelerinde hem de toplumda ekolojik sürdürülebilirliğe katkıda bulunurlar.

  2. Toplumsal Dönüşüm ve Eşitlik: Kadın girişim kooperatifleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konularında önemli bir rol oynar. Bu kooperatifler, kadınların liderlik rollerinde ve karar alma süreçlerinde eşit temsilini teşvik eder. Kadınların iş hayatında aktif ve etkin bir şekilde yer alması, toplumsal dönüşümün hızlanmasına ve daha adil bir dünya oluşturulmasına katkı sağlar. Kadın girişimciler, kendi işlerini kurarak ekonomik bağımsızlıklarını elde eder ve toplumlarında rol modelleri olurlar.

  3. Yerel Ekonomik Kalkınma: Kadın girişim kooperatifleri, yerel ekonomik kalkınmayı destekler. Kendi işlerini kurarak üretim yapar, hizmetler sunar ve yerel pazarlara katkıda bulunurlar. Bu kooperatifler, yerel üreticileri destekleyerek sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturur ve yerel ekonomilerin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, kooperatifler

Biz Kimiz

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, Antalya’da faaliyet gösteren bir kooperatif olup, kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlar. Kooperatif, kadınların iş kurmalarını, yönetmelerini ve işbirliği yapmalarını teşvik eder. Kadın girişimcilerin eğitim, danışmanlık ve finansal destek gibi kaynaklara erişimini kolaylaştırır. Ayrıca, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarını, liderlik becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmelerini destekler. Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, kadınların yerel ekonomiye katkıda bulunmalarını ve birbirleriyle işbirliği yaparak daha büyük başarılara imza atmalarını amaçlar.